استخدام

استخدام

موضوع همكاري:

جذب پذیرنده ،معرفی مشتری و پشتیبانی ۲۴ساعته و بازرسی پذیرندگان طرف قرارداد ايپول

مدت همكاري:

این قرارداد از تاریخ امضاء طرفین به مدت ۶۰روزکاری به صورت آزمایشی تهیه و تنظیم می گردد و درصورت توافق ورضایت کامل کارفرما ازنحوه كار بازاریابي ,پشتیبانی و بازرسی بازارياب به صورت یکساله تمدید می گردد.

تعهدات بازاریاب :

  • • بازارياب متعهد وموظف می گردد درگاه واسط بانکی اینترنتی شارژایران”ايپول “را به طور کامل وشفاف برای پذیرندگان توضیح دهد تا جای هیچگونه ابهامی برای پذیرنده وجود نداشته باشد و با آگاهی کامل اقدام به عقد قرارداد نماید.
  • • بازارياب متعهد و موظف می گردد هرپذیرنده ای را که خود معرفي و آموزش داده را به طورکامل پشتیبانی و بازرسی نماید وهرگونه ابهام و مشکلی را برطرف نماید.
  • • بازارياب در زمان عقد قراداد حق دریافت هیچ گونه مبلغی را از پذیرنده ندارد و درصورت مشاهده هرگونه تخلفی با بازارياب برخورد جدی خواهد شد

نحوه کار بازارياب :

  • • بازارياب متعهد ميگردد گزارش كار بازاريابي،پشتيباني و بازرسي خود را هر روز با ايميل جهت رؤيت مديريت ارسال نمايد
  • • بازارياب متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باکمال دقت به انجام رساند، درصورت هر گونه قصور در موارد ذکر شده، بر اساس مقررات انضباطی شارژایران با نامبرده رفتار خواهد شد.
  • • كارفرما اختیار دارد بازارياب را در هر یک از کارگاه‌ ها و دفا‌تر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به کار گمارد.

نحوه پرداخت حقوق و مزايای بازارياب:

۶۰ درصد از حق عضویت ماهیانه پذیرندگان طرف قرارداد “ايپول “که در صورت تسويه با پذيرنده به حساب بازارياب واريز ميگردد و همچنین ۲۰ درصد از سود خريدي كه با معرفي مشتريان به شارژايران تعلق ميگيرد به صورت آني به حساب بازارياب واريز ميگردد.

هزينه كامل بيمه طبق توافق صورت گرفته به عهده بازارياب ميباشد و مجموعه شارژايران هيچ گونه تعهدي درقبال بيمه وي ندارد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *